Skip to content

มีฟีเจอร์อะไรเด่นๆ บ้างใน Navicat 17

1. การออกแบบโมเดลแบบรวดเร็วและง่ายดายในเวิร์กสเปซเดียว 
ในพื้นที่ทำงานหรือที่เรียกว่า workspace นั้นสามารถออกแบบ model ได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน เพื่อลดความซับซ้อนของงาน การทำงานกับ Functions/Procedure ก็สามารถมองเห็นได้ด้วยในขั้นตอนนี้

 

2. ออกแบบด้วยความเร็วและความแม่นยำ
การสร้าง diagram นั้นทำได้เร็วมากในการตอบสนอง (responsive) การล็อก หรือ การรวมกลุ่มองค์ประกอบทำได้ง่ายขึ้นการเปลี่ยนเส้นทาง connector ทำได้ง่ายและเร็วขึ้น

 

Navicat_17_Design_Diagram_NewLayer

3. การ synchronize ที่เลื่อนไหล
การเปรียบเทียบ model และการ compare กับฐานข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น และ การ apply changes ทั้งไปกลับ ก็ทำได้เลยเช่นกัน เรียกว่า ทำให้การออกแบบนั้น จะตรงกับ ฐานข้อมูลจริงๆ

Navicat_17_Compare_Model_Windows

4. การสร้าง data dictionary แบบใหม่ที่ง่าย และ มี template 
เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน สามารถ export to PDF ได้ แชร์ หรือส่งทางอีเมล์ ก็ได้เช่นกัน นอกจากนั้น data dictionary ก็ยังมองเห็นได้จาก workspace

Navicat_17_data dictionary

5. การเพิ่มเครื่องมือ Data Profiling เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เรียกว่าการมองข้อมูลของท่านแบบองค์รวมเลยก็ว่าได้ สำหรับฟีเจอร์นี้ เพราะท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตรวจสอบ รูปแบบ การกระจายของข้อมูล และสถิติของข้อมูลได้ดี
นอกจากนั้นท่านยังโต้ตอบกับข้อมูลเชิงวิเคราะห์นี้ได้อีกด้วย

Navicat_17_Data Profiling

6.การปรับปรุงคุณลักษณะ Query Explain ให้ดีขึ้น
ส่วนของการวิเคราะห์ Query ทำได้ดีขึ้นอย่างมาก เพราะมันเป็นส่วนสำคัญว่าท่านได้ใช้คำสั่งใน query ที่เหมาะสมและเกิดความเร็วสูงสุด
นอกจากนั้น การอธิบาย query ยังสามารถทำได้ในหลายรูปแบบเช่น JSON,Text, visual

Navicat_17_Visual_Explain_Windows

7.การจัดการ Pinning
เพราะว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนการปักหมุดหรือ Pinning นั้นจะช่วยให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

Navicat_17_Visual_Explain_Pin_Windows

รูปภาพจาก navicat.com